Zuzendaritza taldea

Olivier DREVON Medikua

Zuzendari nagusia

Jane Christie CORINTHIEN

Zuzendari ordezkaria

Linda PORTILLA

Erietxeko zuzendaria

Miren DE REZOLA

zuzendariordea